Termeni și condiții

I. Definiții
1. Organizator
Entitate juridică sau organizație economică fără personalitate juridică, care cere o ofertă sau care are acces la Serviciile de ofertă ale organizației furnizorului.
2. Ofertant
Entitate juridică sau organizație economică fără personalitate juridică, înregistrat și invitat de Organizator să liciteze în timpul unui eveniment electronic dat.
3. Invitat
Entitate juridică sau organizație economică fără personalitate juridică, invitat de Organizator sau Furnizor la un eveniment electronic dat în scopul de a urmări acest eveniment fără dreptul de a licita.
4. Furnizor
eeebid.com Inc. şi filialele juridice ca eeebid Kft, S. C. eeebid SRL și eeebid.com Inc. o.s.
5. Utilizatori
Utilizatorii sunt definiți ca grup comun, de Organizator, Ofertanți și Invitați.
6. Părțile
Părțile sunt definite ca grup comun, de Organizator, Ofertanți și Invitați.
7. Eveniment electronic
Procesul de cerere de ofertă organizat pe pagina de home, asigurat de către Furnizorul www.eeebid.com. Se referă, de asemenea și la procesele de vânzare şi licitaţii de achiziţii publice.
II.Relația contractuală
1. Evenimentul electronic și alte servicii conexe sunt asigurate prin contractul separat între Furnizor și Organizator în conformitate cu prezentul document.
2. Legătura trilaterala contractuală între Organizator, Ofertant şi Furnizor este intra în vigoare la prima intrare a Ofertantului în sistemul de licitație electronică, cu acordul Ofertantului prezentului document în același timp. Utilizatorii acceptă că cunoașterea Regulamentului Detaliat al Serviciilor este propria lor responsabilitate în orice moment, la intrarea în site-urile www.eeebid.com.
3. Ofertantul confirmă, că este conştient cu privire la informaţiile stabilite în documente de către Furnizor și Organizator, ca și opţiunile stabilite în invitația trimisă de către Organizator.
III. Drepturile şi obligaţiile
1. Furnizorul figurează doar ca agent între Organizator și Ofertanți, oferind posibilități de contractare. Furnizorul își subliniază cu strictețe faptul că nu este responsabil cu privire la orice fel de controverse între Organizator și Ofertanți.
2. Reprezentantul ofertantului poartă întreaga răspundere, el este împuternicit să semneze contracte pentru entitatea pe care o reprezintă.
3. Ofertantul este de acord, că fiecare ofertă plasată prin intermediul site-ului www.eeebid.com este o ofertă legală, fără o confirmare suplimentară în 30 de zile, doar dacă nu sunt alte mențiuni în documentele de invitație ale Organizatorului.
4. Ofertantul este de acord că Organizatorul nu este obligat să încheie un contract cu cel mai bun sau oricăruia dintre ofertanţi. Potrivit decretului 257/2007. al Guvernului (X. 4.) [HU] 22 § (2) procedurile achiziţilor publice constituie excepție la această dispoziţie.
5. Părţile acceptă că Organizatorul poate modifica documentele de invitare înainte de evenimentul electronic. În acest caz, Organizatorul este responsabil pentru informarea ofertanţilor.
6. Părţile convin să nu divulge date cunoscute în timpul proceselor de licitare la părţi terţe. Ofertele proprii ale ofertanţilor sunt excepţii.
7. Toate datele stocate de orice de utilizatori ai site-urile de internet ale eebid.com.Inc sau a datelor arhivate de catre Furnizor sunt gestionate cu grijă şi în secret de către furnizor.
8. Serviciile furnizorului trebuie folosite în scopuri legale acceptate.
9. Utilizatorii accepta faptul că toate datele salvate la înregistrarea lor, necesară pentru identificarea intrării lor în piaţă electronică, sunt stocate în Directorul de Companii și Baza de date a Furnizorului.
10. Utilizarea sistemului electronic de licitaţie al Furnizorului este pe propria răspundere a fiecărui utilizator.
11. Nici o informație sau de cod obţinut din site-urile eeebid.com Inc nu pot fi stocate de browser, distribuite sau revândute fără acordul prealabil în scris al Furnizorului.
12. Utilizatorii sunt de acord că orice disfunctionalitate a conexiunii de internet, a browser-ului de internet sau sistemului de reţea nu este responsabilitatea Furnizorului.
13. Părţile acceptă să fie răspunzătore pe deplin părţii vătămate dacă încălcă orice dispozitie a acestui document sau orice dispozitie din Regulamentul Detaliat al Serviciilor.
IV. Securitate
1. Părţile acceptă că, la orice încercare a unei persoane neautorizate (hacker, cracker) de a intra în sistemul computerizat al Furnizorului, îl vor anunța îndată pe acesta.
2. Utilizatorul nu trebuie să ataşeze nici un program sau instrument care poate ameninţa integritatea sau utilizarea normală a sistemului de oferta al Furnizorului. În caz contrar, Furnizorul le-ar putea elimina.
V. Rezolvarea litigiilor
1. Pentru organizațiile maghiare și ofertanții maghiari, la orice dispută se aplică legea maghiară.
2. La orice dispută legală între eebid.com Inc. și Organizatori sau Ofertanți se aplică Legea Statelor Unite ale Americii, implicită este instanţa districtuală din Dover, Delaware, Statele Unite ale Americii.
Pentru orice alte întrebări legate de Termeni și Condiții, vă rugăm să contactați unul din următoarele departamente ale Frunizorului:
Ungaria
eeebid Kft. reprezentant: Gabriela Aust, Director General, Adresa: 1051 Budapest, Nádor u. 23., telefon: 06-1-373-0552 fax: 06-1-700-4584, email:eeebid@eeebid.hu , CF: 12555992-2-41
România
SC eeebid SRL, reprezentant: Ciprian Dabija, Director General, Adresa: 500007 Brasov, Bdul Eroilor nr. 3A. telefon: +40-268-543489, fax:+40-368-818974, email: office@eeebid.ro , CF: R13295779
Republica Cehă
eeebid.com Inc. o.s. reprezentant: Pavel Marik, Director General, Adresa: 130 00 Prague 3, str. Slavikova 14. telefon / fax: +420-222-727-320, CF: 003-270 92 283